Aşıq-baldır oynağı travmaları

Axil vətəri İnsan bədənində mövcud olan ən qüvvətli əzələ (400 kq-a qədər yükə davamlıdır) vətəridir. Vətərin yuxarı ucu başlanğıcını baldırın…

Çanaq sınıqları haqqında. Müayinə və müalicəsi

Çanağı əmələ gətirən ilium, iskium, pubis və arxada sakrum sümükləri, yalançı və həqiqi çanaq…
İdman həkimliyi

Dirsək travmaları formaları, diaqnostika və müalicəsi

Dirsək travmaları haqqında ümumi məlumat Atletikanın vacib idman növlərindən olan beysbol, nizə atışı, disk atma və s. idman…
İdman həkimliyiİdman həkimliyiİdman həkimliyiİdman həkimliyiİdman həkimliyi

Menisk yırtığı, onun əlamətləri və müalicəsi

Menisk yırtığı nədir? Qeyd etdiyimiz kimi menisk oynaq daxilində yükün miqdarını azaldan və oynaq hərəkətini asanlaşdıran qığırdaq cismidir.…

Diz deformasiyaları yaranma səbəbləri və müalicəsi

Diz oynağı travmaları Diz oynağı bədənin ən mürəkkəb və əsas yük daşıyan oynaqlarından biridir. Diz oynağı bədən kütləmizi…

Çiyin idman travmaları (Çiyin çıxıqları)

Çiyin oynağı anatomik olaraq mürəkkəb oynaqdır. Bu oynağı əmələ gətirən bazu və kürək (körpücük sümüyü də bu oynağın…
1 2