TravmatologiyaTravmatologiya

Replantasiya nədir? Amputasiya olunmuş ətrafın replantasiyası

Replantasiya nədir? Replantasiya bədən ilə tamamilə əlaqəsi kəsilmiş olan qol, barmaq və s. kimi bir üzvün yenidən yerinə…

Yuxarı ətraf sınıqları, formaları və müalicəsi

Yuxarı ətraf sümüklərinin anatomiyası Yuxarı ətraf sümüklərinə kürək, körpücük, bazu, said sümkləri (mil və dirsək) və əl sümükləri…