Bud-çanaq artrozu. Koksartoz nədir?

Bud-çanaq atrozu haqqında ümumi məlumat Bud-çanaq oynağı çanağın sirkə kasası və bud sümüyü başı arasındakı oynaqdır. Hər iki…

Diz Artrozu (Qonartroz) | Diz endoprotezi əməliyyatı

Diz atrozu haqqında. Qonartroz nədir? Diz oynağı iki oynağın birləşməsindən ibarətdir: Diz qapağı ilə bud sümüyünün aşağı ucu…

Bud-çanaq oynağı displaziyası nədir, formaları və müalicəsi

Bud-çanaq oynağı displaziyası nədir? Anadangəlmə bud-çanaq çıxığı tərifi artıq istifadə edilmir. Bunun əvəzinə bud-çanaq çıxığının yalnız doğuş öncəsi…
OrtopediyaOrtopediyaOrtopediyaOrtopediyaOrtopediya

Yastıpəncəlik nədir, formaları və müalicəsi

Yastı Pəncəlik (Pes Planovalqus) Əgər siz də yastı pəncəlikdən şikayət edirsizsə, ayaq üstə durduğunuz zaman pəncənizin yerlə tam…
Ortopediya

Uşaqlarda diz deformasiyaları (Ayaq əyriliyi)

Diz deformasiyaları haqqında ümumi məlumat Diz əyriliyi diz oynağını əmələ gətirən bud və qamış sümüklərin «X»- və ya «O»-şəkilli…

Karpal Tunel Sindromu nədir və müalicəsi

Karpal tunel sindromu nədir? Karpal tunel sindromu (Karpal - Əl-bilək) ilk dəfə 1854-cü ildə Paget tərəfindən təsvir edilmişdir.…
1 2 3